Markttrends

Vrijwel iedere corporatie in Nederland wordt jaarlijks geconfronteerd met een opstalschade, variërend van een “kleine” vlam in de pan tot een grote explosie.

Markttrends

Een schade betekent tijd, kosten en in potentie ontevredenheid bij de huurder. Daarnaast heeft een structurele schadelast ook negatieve consequenties voor uw verzekerbaarheid. Hoe gaan wij de volgende trends gezamenlijk doorbreken?

"De verkrapping van de markt, negatieve schaderesultaten en de premies die onder druk staan vraagt van ons als branche om te investeren in nieuwe oplossingen. Data-analyse biedt harde cijfers en is de toekomst om het rendement te verhogen."

Allianz

“Wij staan sinds 2020 met corporaties voor een gezamenlijke opgave om de verzekeringskosten beheersbaar te houden. Er zal geïnvesteerd moeten worden in data, beleid en preventieve maatregelen.”

Rianne Baumann
CEO bij Raetsheren

"Bij een hoge schadelast is premieverhoging optioneel voor een verzekeraar, echter een andere optie is schade analyseren en mee te denken welke mogelijkheden er zijn om de schadelast terug te dringen. Daarvoor is dit platform inspectie en preventie een mooie aanvulling."

Nationale Nederlanden

"Om tot een zo goed mogelijk en passende offerte te komen of premieherziening is juiste data Key. Denk hierbij aan adequate risico informatie en een update status van de preventie en daarnaast de bereidheid om te investeren in risicoverbeteringen. Samen met de relatie hierin optrekken werkt!"

HDI Global

“Preventief met onderhoud omgaan en proactief met risico’s bezig zijn, zal leiden tot kwalitatief beter vastgoed en meer woongenot. Het voordeel hiervan is dat er minder kleine schades zullen zijn. Kleine schades zorgen voor ongemak bij huurders en kosten veel geld.Beheersing van de schadelast leidt tot beheersbaarheid van het premieniveau, waarbij een echte calamiteit moet worden gedekt door een verzekering.”

Enoch Visser
Intermont

De schaderesultaten in bepaalde segmenten zijn al jarenlang negatief. Het woningbouwsegment is hier helaas een goed voorbeeld van. Niet alleen stijgt het aantal schaden, maar ook de kosten per schade, mede als een gevolg van investering in duurzame oplossingen. Ook het aantal calamiteitenschaden (> 100.000 euro) neemt fors toe.

De resultaten van verzekeraars staan daarnaast ook onder druk door macrofactoren: stijging van de herverzekeringspremie door mondiale calamiteiten, tegenvallende beleggingsresultaten en regeldruk (Solvency II) omtrent het verbeteren van het portefeuille rendement.

Er is sprake van verkrapping van de markt, in de vorm van een afname van het absolute aantal verzekeraars door fusie. Verzekeraars herbezinnen zich op portefeuilles. Dit betekent dat een deel van de verzekeraars afstapt van de groot-zakelijke markt, dan wel specifieke klantsegmenten of type verzekeringen.

Bij woningcorporaties vertaalt dit zich naar stijgende verzekeringskosten, een verschuiving van premie naar meer eigen risicodragerschap, meer dossiervorming rondom het bezit (taxatie en inspectie) en meer verplichte aandacht voor risicomanagement en preventie.

Al deze trends vertalen zich door naar het inkoopproces voor uw brandverzekeringen!

Wij zien het als onze taak om samen met de corporatie het inkoopdossier volledig op orde te brengen.
STap 1
Bezit profiel

De verzekeraar wil steeds meer informatie van uw bezit ontvangen. Uw interne vastgoedadministratie zal hierop moeten aansluiten.

STap 2
Taxatie

Niet-taxeren van BOG/MOG/ZOG leidt steeds vaker tot verlies van de garantie tegen onderverzekering. Het tijdig en passend organiseren van taxaties wordt dus van steeds groter belang.

STap 3
Preventie

Het sluitstuk van de risicoketen wordt gevormd door preventiebeleid en het communiceren van de resultaten hiervan.

Als marktleider in het verzekeren van woningcorporaties zijn wij een belangrijke communicatiepartner van verzekeraars. Wij proberen ontwikkelingen en vraagstukken aan hun zijde direct in kaart te brengen, zodat corporaties hierop tijdig kunnen anticiperen.

Tientallen miljoenen euro’s aan opstalschade

Het in kaart brengen van het vastgoedprofiel is echter niet voldoende. De sector staat gezamenlijk ook voor de lastige opgave om de schadelast onder controle te krijgen. Iedere corporatie zal hier een bijdrage aan moeten leveren, wil de verzekerbaarheid naar de toekomst gegarandeerd kunnen blijven.
*Geënt op onze eigen portefeuille en de salvage-cijfers over de jaren 2019-2020 in Nederland.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de markt

Raetsheren deelt een aantal keer per jaar haar kennis met corporaties op het gebied van risico’s en preventie. Daarnaast organiseert Raetsheren periodiek speciale themadagen. Wilt u periodiek op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen en uitnodigingen ontvangen voor seminars van Raetsheren? Vul hieronder de naam van uw corporatie en emailadres in.
Bedankt voor uw inzending.
Oops! Er lijkt iets mis te gaan. Controleer alle velden nogmaals.