Dienstverlening op het gebied van risicomanagement

Ons grootste segment is sinds jaar en dag Woningbouw. Inmiddels mogen wij 45% van de Nederlandse woningcorporaties onze relatie noemen.

Onze dienstverlening

Dienstverlening op het gebied van risicomanagement en verzekeringen is in onze optiek samen te vatten in een model bestaande uit terugkerende fasen. Binnen het model is aandacht voor analyse van risico’s, advies, inkoop en dienstverlening. Deze aanpak wordt onder de noemer zorgplicht ook door de Wet financieel toezicht (Wft) voorgeschreven.

Wij kiezen er daarbij nog eens expliciet voor om onze dienstverlening enkel te verlenen aan geselecteerde segmenten. Dit creëert focus, uitgebreide kennis en maatwerk.

Sinds 2019 is Raetsheren daarnaast onderdeel geworden van het internationale netwerk Acrisure, als zijnde één van de grootste intermediairs ter wereld. Dit lidmaatschap biedt ons mogelijkheden op het gebied van inkoop van nieuwe internationale verzekeringscapaciteit, alsmede vergelijkende internationale data die kan worden ingezet in onze segmentaire risicomodellen. 

Beheer
Inventarisatie
Inkoop
Analyse
Advies
Portefeuille toets

U heeft uw portefeuille al geruime tijd ondergebracht bij een ander intermediair, maar heeft behoefte aan een kritische blik van een externe partij. U kunt onze organisatie hiervoor inzetten. Dit kan door middel van het verstrekken van een opdracht tot portefeuille-onderzoek (consultancy) of het direct laten offreren van alternatieve verzekeringsoplossingen.

Consultancy

Indien u kiest voor een consultancy-opdracht, inventariseren wij uw huidige verzekeringssituatie en voeren hierop een analyse uit. Zijn alle risico’s in beeld en passend genoeg ondervangen? Is er geen sprake van onder- of oververzekering? Zijn de gemaakte keuzes op het gebied van wel of niet verzekeren nog wel actueel? Hoe verhouden de kosten zich tot uw dekking enerzijds, en schadeverloop anderzijds? De uitkomsten van alle deze vragen vervatten wij in een adviesrapportage die wij in een persoonlijk gesprek zullen toelichten.

Periodiek beheer

Wanneer uw verzekeringen al afgesloten zijn via Raetsheren, wordt in het periodieke beheer aandacht besteed aan het risico-inventarisatiemodel. Nieuwe risico’s kunnen immers een aanpassing van uw pakket vergen.

Een actueel voorbeeld: zonnepanelen

U zult in de komende jaren ongetwijfeld te maken krijgen met het thema zonnepanelen. Hierbij speelt verzekerbaarheid een grote rol. Verzekeraars volgen deze ontwikkelingen met argusogen en stellen steeds meer eisen aan risicomanagement op dit thema. Dit geldt in het bijzonder voor situaties waarbij u uw dak beschikbaar stelt aan derden ten behoeve van plaatsing van panelen. Wie draagt dan het aansprakelijkheidsrisico? Wie zorgt er voor de verzekering? Accepteert een verzekeraar het risico zonder meer of moet er dossieropbouw plaatsvinden? Allemaal relevante vragen die wij in gezamenlijkheid zullen beantwoorden, waarna Raetsheren (indien nodig) zorgdraagt voor een actualisatie van uw verzekeringspakket.

Van inkoper naar dienstverlener

In tegenstelling tot veel andere intermediairs zijn wij niet gelieerd aan een bancaire instelling of verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat wij onafhankelijk kunnen adviseren en toegang hebben tot de gehele markt, waarvan ook een deel in het buitenland als gevolg van ons internationale netwerk. Onze inkoopkracht is dan ook altijd één van onze sterkste punten geweest.

Anno 2020 zijn wij echter ook van mening dat onze branche een transitie moet doormaken van inkoopkanaal naar dienstverlener op het gebied van verzekerbare risico’s. In een verzekeringsmarkt die verkrapt en in voorkomende gevallen een sterke stijging in premies laat zien, zal een verzekeringsoplossing voor u niet altijd meer de meest gewenste oplossing zijn. In dat geval staan wij u ook graag bij in het vormgeven van constructies op het gebied van (gedeeltelijk) eigen risicodragerschap. Door middel van scenariovorming op basis van totale kosten en impact op de organisatie, kunt u te allen tijde de keuze maken die het beste bij uw organisatie past.

Wat bieden wij u nog meer?

Het fasemodel ziet vooral op risicomanagement en het actueel houden van uw verzekeringspakket. U mag echter meer verwachten van uw assurantiemakelaar. Wij bieden daarom een pallet aan optionele extra dienstverlening.

Preventie

Schaderapportages, benchmarkinfo, trend- + spotanalyse

Inspecties op locatie

MT-sessies, met ondersteuning bij beleid en opvolging

Consultancy

Aanbesteding via onze Tenderdesk

Verzekeringstoets ontwerp, constructie en bouw (CAR)

Advies inzake contract- management

Advies over personele risico's, incluis schadelast beheersing

Cybergames

Schade

Dossierbehandeling onder het eigen risico en/of op ongedekte claims

Regresdiensten

Schadetraining

Wie zijn wij

Verspreid over Nederland zet ons team met enthousiaste specialisten zich in voor het woningbouw segment. Wij stellen hen graag aan u voor.
Deelkantoren
Alkmaar
Arcadialaan 36a
1813 KN Alkmaar
Eindhoven
Flight Forum 571
5657 DR Eindhoven
Hilversum
Marathon 6
1213 PK Hilversum
Leeuwarden
Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden
Rotterdam
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
Groningen
Gotenburgweg 60
9723 TM Groningen
Leeuwarden
Rotterdam
Hilversum
Eindhoven
Alkmaar
Alkmaar
Groningen